FUTURE FOOD QUEST: PAREMPAA RUOKABISNESTÄ

Unelmat luovat parempaa huomista. Kun päätät, että joku asia on tärkeä, silloin alat vaikuttaa ja luoda muutosta.

Pitkät ja mutkikkaat globaalit ruoantuotantoketjut ovat tiensä päässä ja kaipaavat radikaalejakin muutoksia.

Nyt on mahdollisuus luoda jotain  uutta: rakentaa kestävämpiä ruokaketjuja ja tarjota kuluttajalle luonnollisia arjen ruokanautintoja.

Yhdistämällä erilaiset osaamisemme mahdollisuus muuttuu menestykseksi. Rikkomalla rajoja voimme luoda bisneksen keinoin parempaa, eettisempää ja vastuullisempaa ruokaa.

Kestävien ja liiketoiminnallisesti kannattavien ruoantuotantoketjujen luominen on haaste. Vastuullinenkin ruokaketju päättyy aina kuluttajaan, joka päättää, omaksuuko ratkaisun ja antaako sen jopa muuttaa käyttäytymistään.

Me Inveniressä haluamme tehdä muutosta. Uusilla mahdollisuuksilla, uusilla liiketoimintamalleilla. Yhdessä muiden muutoksentekijöiden kanssa haluamme luoda eettisempää ja vastuullisempaa elintarviketuotantoa!

PAREMPAA BISNESTÄ RAJOJA YLITTÄMÄLLÄ

Ideoimalla uutta, rikkomalla rajoja ja yhdistämällä ennakkoluulottomasti eri toimialoja haasteet muuttuvat uusiksi bisnesmahdollisuuksiksi.

Haemme ruokaketjujen muutoksentekijöiksi elintarvike- ja rehuteollisuuden toimijoiden lisäksi poikkitieteellisiä ja -kaupallisia asiantuntijoita, organisaatioita ja yrityksiä. Tutkimuksen, ravintolamaailman, teknologian, automaation, digitalisaation, biomateriaalien, muotoilun, arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, urban farmingin, suljettujen ekosysteemien parista – vain muutamia mainitaksemme.

Yhdistävänä tekijänä halu luoda vastuullisempia ruokaketjuja bisneksen keinoin.

Isona tavoiteena on rakentaa suomalaiseen osaamiseen perustuva yhteisö luomaan ja kiihdyttämään kestävän elintarviketuotannon liiketoimintaa!

ENSIMMÄINEN KÄRKI: SYÖTÄVÄT HYÖNTEISET

Syötävät hyönteiset tarjoavat ravitsemuksellisesti korkealaatuista eläinproteiinia, joka soveltuu monenlaisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin. Ne jakavat kuitenkin mielipiteitä ja synnyttävät vahvoja reaktioita.

Projekti, jossa selvitämme kuluttajakeskeisiä liiketoimintamahdollisuuksia syötävien hyönteisten ympärillä, on vain alkupala vastuullisemman ruoantuotannon rakentamisessa.

Vaikka syötävien hyönteisten tiellä on vielä tällä hetkellä isoja esteitä lainsäädäntöön, tuotantoteknologiaan ja erityisesti asenteisiin liittyen, haluamme tällä projektilla osoittaa, miten haasteita voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi.

Kunnon bisneksen luomiseen tarvitaan halu kehittää uutta ja olla radikaali!


PROJEKTISSA TAPAHTUNUTTA: HAASTEISTA MAHDOLLISUUKSIIN

Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin syötävien hyönteisten liiketoimintaympäristön selvitys. Tämän jälkeen analysoitiin millä tavalla saavutettaisiin visio, jossa hyönteisiä käytetään laajassa mittakaavassa. Liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisia työtapoja ja -prosesseja esiteltiin ja kehitettiin edelleen Salossa Wiurilan kartanossa järjestetyssä tilaisuudessa 18.8.16.

Haasteet hyönteisten ympärillä ovat lähes ylitsepääsemättömiä. Vaikka kiinnostusta ja jopa mahdollisia asiakkaita teoriassa onkin, tämänhetkiset volyymit ovat kaukana ruokaketjun toimijoiden vaatimuksista. Siksi hyönteisten kaupallisen hyödyntämisen kasvattaminen vaatii uudenlaisia liiketoimintamallityyppejä:

Palveluliiketoiminta ja kiertomallit

Palvelullisia kokonaisratkaisuja ruokaketjun toimijoille avaimet käteen -periaatteella pelkän tuoteratkaisu sijaan.

Avainsanoja: kiertotalous, suljettu kierto, palvelut, prosessien suunnittelu, riskienhallinta, operointi, huolto ja analytiikka

Vastuullinen elämäntapa

Kuluttajalle helppoja ja itsestäänselviä ratkaisuja pelkkien hyönteisten sijaan.

Avainsanoja: maku, elämys, osallistaminen, ravintolat, matkailu

Uudelleenajateltu tuotanto

Ruoantuotannon tuominen lähelle kulutusta lisäämään niin arvoa kuin tuotannon tehokkuutta.

Avainsanoja: yhteisöllisyys, jakamistalous, proteiiniomavaraisuus, urban farming, demokratisointi

Muista tilata uutiskirjeemme niin pysyt kartalla, kun tehdyn työn tuloksia raportoidaan syys-lokakuun aikana!

MITÄ SEURAAVAKSI?

Future Food Quest – toiminta lähtee kiihdyttämään erityisesti syötävien hyönteisten uusia bisnesmahdollisuuksia vielä tämän vuoden puolella. Samalla testataan toimintatapoja varsinaista ekosysteemin toimintaa varten.

Jatkuva Future Food Quest -toiminta käynnistyy vuoden 2017 puolella, ja Invenire aikoo hakea sen alkuvaiheeseen myös Tekes-rahoitusta.

Onko Future Food Quest -ajattelussa järkeä? Kick-off -jakso Houkuttelevat hyönteiset antaa osviittaa siitä, millä tavalla Future Food Quest tulee toimimaan minkä tahansa aiheen kanssa.

SEURAA FUTURE FUTURE QUEST’IÄ

Parempi tulevaisuus on jo täällä. Se ei vain vielä ole osana juuri meidän arkipäiväämme.

Poimi kanavistamme inspiraatiota parempaan bisnekseen, avauksia tulevaisuuden ruokaketjuista sekä asiaa hyönteisistä ja hyönteisten vierestä. Sekä tietysti pysy kartalla siitä, mitä Future Food Quest’issä tapahtuu seuraavaksi!

LISÄÄ HYÖNTEISISTÄ, OLE HYVÄ!

Hyönteiset eivät ole jättäneet meitäkään kylmäksi. Inveniressä olemme työskennelleet jo muutaman vuoden ajan hyönteisten parissa. Lue kokemuksiamme, inspiroidu ja avaa muutoksen siivet!


PROJEKTISTA LYHYESTI

Projektimme tavoitteena on visioida syötävien hyönteisten mahdollisuuksia luonnollisena osana kuluttajan arkipäivää, selvittää nykyistä liiketoimintaympäristöä sekä hahmottaa tiekartta visioon, jossa hyönteisiä käytetään tarpeeksi laajassa mittakaavassa, jotta varmistetaan todellinen vastuullisuusvaikutus.

Suomessa on jo olemassa joukko hyönteisalan yrityksiä, ja muutamat tutkimuslaitokset ja elintarvike- ja rehuteollisuuden isommat yritykset selvittävät jo syötävien hyönteisten mahdollisuuksia. Projektissa haluamme löytää laajempia yhteistyömahdollisuuksia ja ylittää radikaalimmin toimialarajoja kuluttajakeskeisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tässä projektissa muotoutuvia ideoita, työtapoja ja prosesseja voidaan myöhemmin soveltaa muihin vastaaviin kestävän liiketoiminnan liiketoimintakärkien kehittämiseen. Isomman mittakaavan tavoitteena on luoda kestävään elintarviketuotantoon keskittyvä monialainen suomalainen liiketoimintaekosysteemi.

Projektin rahoittavat Invenire ja Tekes. Projekti on osa Tekesin Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmisteluohjelmaa. Ohjelmassa halutaan saada esiin biotalouden ja kiertotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä.

Puolen vuoden pituinen projekti päättyy lokakuussa 2016.

Lisätietoa Tekesin Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmisteluohjelmasta http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/kuusi-uutta-vientitahtea-biotaloudessa/

KEITÄ ME OLEMME?

Invenire on strategiseen markkinointiin keskittyvä yritys, joka työskentelee vastuullisemman ja tuottavamman liiketoiminaan puolesta. Invenire keskittyy löytämään mahdollisuudet haasteiden keskeltä – näkökulmana on muuttaa ongelmat mahdollisuuksiksi ja luoda parempaa ja vahvempaa tulevaisuuden liiketoimintaa. Invenire on pohjoismainen yritys, joka työskentelee sekä paikallisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa ravitsemukseen liittyvillä toimialoilla. Invenire auttaa edelläkävijäyrityksiä ja ajatusjohtajia toimimalla huomisen markkinointijohtajana (CMO of the Future), joka näyttää tulevaisuuden suunnan. Inveniren toimintakenttää ovat liiketoiminta- ja vastuullisuusstrategioiden kehittäminen, markkina- ja asiakasymmärryksen luominen, toimivan brandin ja markkinoinnin rakentaminen sekä asiakasinnovaatioiden edesauttaminen.

OTA YHTEYTTÄ

Johanna Tanhuanpää
Projektipäällikkö
Puh: +358 40 8228140
Email: johanna.tanhuanpaa(at)invenire.fi

Virpi Varjonen
Projektin viestintä ja tapahtumat
Puh: +358 44 5820 088
Email: virpi.varjonen(at)invenire.fi