LEHDISTÖTIEDOTE
julkaisuvapaa

Suomessa luodaan liiketoimintaekosysteemiä syötävistä hyönteisistä

Salossa 13.6.2016

Uudessa Invenire Market Intelligence Oy:n vetämässä projektissa selvitetään kuluttajakeskeisiä liiketoimintamahdollisuuksia syötävien hyönteisten ympärillä. Isomman mittakaavan tavoitteena on luoda kestävään elintarviketuotantoon keskittyvä monialainen suomalainen liiketoimintaekosysteemi. Syötävät hyönteiset ovat ekosysteemin yksi mahdollinen liiketoimintakärki.

– Projektissa luodaan esimerkkiä siitä, miten yritykset voivat tehdä parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta, joka samanaikaisesti on uudentyyppistä ja kannattavaa liiketoimintaa. Meillä kaikilla on edessämme sama ongelma: ruoantuotantoa ei voida jatkaa enää pitkään vanhaan malliin. Pitkiin ja mutkikkaisiin globaaleihin ruoantuotantoketjuihin liittyy paljon vastuullisuusongelmia, ja ne kaipaavat radikaalejakin muutoksia. Ruokaa pitää voida tuottaa uudenlaisilla toimintamalleilla ja lähellä – jopa kuluttajien kotona. Tarvitsemme myös uusia proteiininlähteitä. Vaikka kestävämpien ruoantuotantoketjujen luominen on iso haaste, se tuo mukanaan myös valtavia mahdollisuuksia. Kunnon bisneksen luomiseen tarvitaan halua kehittää uutta ja olla radikaali, toteaa toimitusjohtaja Patricia Wiklund Invenirestä.

Puolen vuoden pituinen projekti päättyy lokakuussa 2016 ja keskittyy syötävien hyönteisten liiketoiminta-mahdollisuuksiin. Syötävät hyönteiset tarjoavat ravitsemuksellisesti korkealaatuista eläinproteiinia, joka soveltuu monenlaisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin. Suomessa on jo olemassa joukko hyönteisalan yrityksiä, ja muutamat tutkimuslaitokset ja elintarvike- ja rehuteollisuuden isommat yritykset selvittävät syötävien hyönteisten mahdollisuuksia. Projekti pyrkii kasvattamaan verkostoa ja löytämään laajempia yhteistyömahdollisuuksia myös elintarvike- ja rehuteollisuuden ulkopuolelta. Yhdistävänä tekijänä on löytää ratkaisuja, jotka vastaavan kuluttajien tarpeisiin ja osaltaan myös muuttavat kuluttajakäyttäytymistä. Suomi on perinteisesti vahva osaaja esimerkiksi mobiiliteknologioissa ja metsäteollisuudessa, mutta myös monet muut toimialat voivat tarjota yhteistoiminnallisia ratkaisuja.

Johanna Tanhuanpää, Inveniren markkinatutkija ja projektipäällikkö kuvailee projektin tarkoitusta:

– Todellisen kestävämmän elintarviketuotannon luomiseksi tarvitaan paljon erilaisia radikaaleiltakin tuntuvia vaihtoehtoja, kuten syötäviä hyönteisiä. Uusien ratkaisujen täytyy myös pystyä leviämään käyttöön tarpeeksi isolla volyymilla, jotta todellista vaikutusta saataisiin aikaiseksi. Vaikka esimerkiksi syötävien hyönteisten tiellä on vielä tällä hetkellä isoja esteitä kulutustottumuksiin, lainsäädäntöön ja tuotantoteknologiaan liittyen, haluamme tällä projektilla tutkailla, millaisilla malleilla haasteita voidaan muuttaa liiketoiminnaksi. Tässä projektissa muotoituvia ideoita, työtapoja ja prosesseja voidaan myöhemmin soveltaa muihin vastaaviin kestävän liiketoiminnan liiketoimintakärkien kehittämiseen.

Projektin rahoittavat Invenire ja Tekes. Projekti on osa Tekesin Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmisteluohjelmaa. Ohjelmassa halutaan saada esiin biotalouden ja kiertotalouden alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä.

Pidämme syötäviä hyönteisiä yhtenä mielenkiintoisena ja realistisena vaihtoehtona tulevaisuuden ruuantuotannon haasteiden ratkaisussa. Suomalainen kilpailuetu voi perustua esimerkiksi korkeaan elintarviketurvallisuuteen ja hygieniaosaamiseen. Nyt on hyvä vaihe panostaa liiketoiminnan kehittämiseen, valottaa projektin taustoja Tekesin Biotalousliiketoiminnan asiantuntija Heikki Aro.

Projektin tavoitteena on selvittää kattavasti yhden vaihtoehtoisen proteiininlähteen, syötävien hyönteisten, liiketoimintaympäristöä ja hahmottaa tiekartta ja pohja liiketoimintaekosysteemille. Projektissa järjestetään avoin tilaisuus kaikille vastuullisen ruoantuotannon liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille elokuussa Salossa.

Lisätietoa projektista www.invenire.fi/future-food-quest

Lisätietoa Tekesin Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmisteluohjelmasta http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2016/kuusi-uutta-vientitahtea-biotaloudessa/

INVENIRE MARKET INTELLIGENCE OY

Invenire on strategiseen markkinointiin keskittyvä yritys, joka työskentelee vastuullisemman ja tuottavamman liiketoiminaan puolesta. Inveniren keskittyy löytämään mahdollisuudet haasteiden keskeltä – näkökulmana on muuttaa ongelmat mahdollisuuksiksi luoda parempaa ja vahvempaa tulevaisuuden liiketoimintaa. Invenire on pohjoismainen yritys, joka työskentelee sekä paikallisten että kansainvälisten asiakkaiden kanssa ravitsemukseen liittyvillä toimialoilla. Invenire auttaa edelläkävijäyrityksiä ja ajatusjohtajia toimimalla huomisen markkinointijohtajana (CMO of the Future), joka näyttää tulevaisuuden suunnan. Inveniren toimintakenttää ovat liiketoiminta- ja vastuullisuusstrategioiden kehittäminen, markkina- ja asiakasymmärryksen luominen, toimivan brandin ja markkinoinnin rakentaminen sekä asiakasinnovaatioiden edesauttaminen.

########

LISÄTIETOJA:

Johanna Tanhuanpää
Markkinatutkija
Invenire Market Intelligence Oy
Puh: +358 40 8228140
Email: johanna.tanhuanpaa(at)invenire.fi

Virpi Varjonen
Projektiviestintä
Invenire Market Intelligence Oy
Puh: +45 29 38 61 04
Email: virpi.varjonen(at)invenire.fi